TPI INVEST - Specjaliści od inwestycji budowlanychszukajemail do firmy tpi investkontakt i dojazd do firmy tpi invest
w
strona główna
o firmie
inwestor zastępczy, inwestorstwo zastępcze, zastępstwo inwestorskie
inspektor nadzoru, nadzór inwestorski, nadzory inwestorskie, inspektor nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru budowlanego
nadzór budowlany, nadzory budowlane, kierownik budowy, inspektor budowy
inżynier kontraktu, kierownik projektu, project manager
doradztwo budowlane
przeglądy budowlane, przegląd budynku, stan techniczny budynku, kontrola budynków
świadectwo energetyczne, certyfikaty energetyczne, świadectwa energetyczne
praca w tpi invest
kontakt i dojazd
w
Wysoka jakość, terminowość, profesjonalizm. TPI INVEST prowadzi działalność gospodarczą od 2000 r., a naszą główną osią działania jest kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych. W jej ramach wykonujemy m.in. takie zadania jak: 

inspektor nadzoru inwestorskiego (nadzór inwestorski), nadzór budowlany (inspektor nadzoru budowlanego), inwestor zastępczy, przeglądy budowlane (stan techniczny budynku).

Poniżej przedstawiamy wybrane obiekty, dla których realizowane były powyższe funkcje:
Na zlecenie inwestorów prywatnych wykonujemy również przeglądy piecioletnie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie ogólnobudowlanym oraz elektrycznym. Przeglądy te wymagane są zgodnie z art. 62 ust. 1 i 2 Prawa Budowlanego. Brak wykonanego przeglądu pięcioletniego budynku jednorodzinnego może skutkować nałożeniem mandatu karnego (kara grzywny) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ("Policję budowlaną") lub też w wypadku ubezpieczenia budynku przez firmę ubezpieczeniową odmową wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody (stosowne zapisy znajdują się w polisie - umowie ubezpieczeniowej). dom jednorodzinny - przegląd pięcioletni budynków jednorodzinnych
Na zlecenie EMC Silesia Sp. z o.o. prowadzimy Nadzór Inwestorski  przy przebudowie Szpitala Geriatrycznego w Katowicach przy ul. Morawa 31 oraz dostosowaniem istniejących budynków do aktualnych przepisów przeciwpożarowych. Funkcję tę pełnimy w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz drogowej. Szpital Geriatryczny w Katowicach - nadzór inwestorski
Na zlecenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pełniliśmy funkcję Kierownika Kontraktu wraz z wykonywaniem funkcji pełnobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy przebudowie hali o powierzchni ok. 1800 m2 z lat 70 XX w. na obiekt biurowo - usługowy. W istniejącym obiekcie wzniesiono strop pośredni, co pozwoliło zwiększyć powierzchnię wynajmu dwukrotnie (do ok. 3.600 m2). W obiekcie powstały biura, galeria sztuki oraz klub fitness. Wartość inwestycji wyniosła ok. 8,1 mln zł netto. bydynek Strefart - KSSE - nadzór inwestorski budynku biurowego
Po raz kolejny dla Polskich Koleji Państwowych wykonaliśmy usługę w postaci pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: "Przebudowa dworca kolejowego Katowice - Ligota". Funkcję tę pełniliśmy w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz drogowej. Wartość nadzorowanych robót wyniosła ponad 2,3 mln zł netto.dworzec kolejowy Katowice Ligota - inspektor nadzoru
Firma TPI INVEST wykonała nadzór inwestorski przy realizacji zadania: "Budowa szkółki kontenerowej w Nadleśnictwie Kobiór". W ramach tego zadania pełniliśmy funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich branżach (ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrychnej, teletechnicznej oraz drogowej). Inwestycja była dofinansowana z funduszu leśnego, a jej wartość wyniosła ponad 5,8 mln PLN netto.Nadleśnictwo Kobiór - szkółka kontenerowa Królówka
W ramach zamówienia publicznego dla Polskich Koleji Państwowych wykonaliśmy usługę w postaci pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy przebudowie dworca kolejowego "Pszczyna". Funkcję tę pełniliśmy w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej oraz drogowej. Obiekt z XIX w. znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Wartość nadzorowanych robót wyniosła ponad 1,9 mln zł nettodworzec kolejowy Pszczyna - nadzór inwestorski konserwatorski
Elementem poprawiającym bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych, w tym obiektów użyteczności publicznej są kontrole stanu technicznego budynków. Na szczególną uwagę powinny zasługiwać obiekty sportowe, na których gromadzą się tysiące kibiców.
W związku z powyższym wykonaliśmy przegląd budowlany roczny obiektów sportowych klubu Górnik Zabrze.
stadion Górnika Zabrze - przegląd obiektów sportowych
Informujemy, że firma TPI INVEST pełniła pełnobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. "Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Osiedla Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu". Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres rzeczowy nadzorowanej inwestycji obejmował budowę sieci ciepłowniczej długości ok. 4,9 km z rur preizolowanych, sieci cwu o długości ok. 650 m, sieci inkasenckiej oraz trzech kotłowni o mocy 5,0 MW, 360 kW i 300 kW. Wartość nadzorowanych robót wyniosła ponad 6,3 mln zł netto.kotłownia gazowa wraz z systemem ciepłowniczym
Mamy zaszczyt poinformować, że zaufał nam kolejny bank. Dla Banku Zachodniego WBK S.A. wykonaliśmy usługę Project Monitor (kontrola budowy, kontrola inwestycji) w celu zapewnienia kontroli nad prawidłową realizacją inwestycji w ramach umowy kredytowej. Nasze usługi opiniodawcze, doradcze i kontrolne pomogły przy realizacji Hali Produkcyjno - Magazynowej wraz z budynkiem biurowym o powierzchni 2.335 m2 zlokalizowanej w Bytomiu. Przedmiotem usługi było przedstawienie raportu wstępnego, kontrola postępu i stanu zaawansowania  inwestycji przedstawiona w raportach miesięcznych i kwartalnych, oraz raport końcowy zawierający rozliczenie rzeczowo - finansowe inwestycji.Hala Produkcyjno - Magazynowa firmy VIVA PLUS
W naszej ofercie występują przeglądy techniczne roczne sieci ciepłowniczej. Na zlecenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej wykonaliśmy kontrolę stanu technicznego sieci co  (napowietrznej, kanałowej, z rur preizolowanych) o łącznej długości ok. 3,5 km wraz z elementami konstrukcyjnymi oraz komorami ciepłowniczymi. Na zlecenie założyliśmy też Książki Obiektu Budowlanego. sieć ciepłownicza - kontole stanu technicznego
Dla Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A dostarczyliśmy usługę w postaci wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych na roboty remontowe budynku biurowego KSSE S.A. zlokalizowanego w Tychach przy ul. Fabrycznej 2. 
Firma ArcelorMittal zleciła nam usługi przeglądów technicznych okresowych obiektów produkcyjnych o łącznej kubaturze ok. 100.000 m3.  Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego wykonaliśmy kontrolę stanu technicznego obiektów przeprowadzonej w okresach półrocznych oraz rocznych. Z przeprowadzonego przeglądu budynków został sporządzony protokół wraz z dokumentacją zdjęciową. hala produkcyjna firmy ArcelorMittal - przegląd techniczny roczny
 W ramach usuwania skutków powodzi z 2010 r. pełniliśmy funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy następujących zadaniach: odbudowa uszkodzonego odcinka muru oporowego dł. 30mb oraz budowa nowego muru oporowego o dł. 220 mb w Nieledwii, zabezpieczenie korony drogi nr 1447S poprzez budowę muru oporowego długości 194 mb w Lalikach. Prace były wykonywane w istniejącym (czynnym) korycie potoku górskiego. mur oporowy - inspektor nadzoru budowlanego
Pełniliśmy funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1439S Kamesznica - Ujsoły Granica Państwa na odcinku Milówka - Glinka o długości 5,72 km".droga powiatowa - nadzór budowlany
Miło nam jest poinformować, że zaufał nam kolejny inwestor, w imieniu którego występujemy jako Inwestor Zastępczy przy organizacji rozbudowy hotelu w Ogrodzieńcu. Istniejący obiekt wzbogaci się o kolejne ok. 1850 m2 powierzchni hotelowej i będzie wybudowany w technologii tradycyjnej wraz z pełną infrastrukturą towarzyszącą. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.inżynier kontraktu nad rozbudową hotelu w Ogrodzieńcu
Dzięki naszej dużej wiedzy, doświadczeniu oraz profesjonalnej obsłudze inwestycji swoje usługi wykonaliśmy dla firmy Polkomtel SA. Nasze prace polegały na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji IN SHOP przy przebudowie, adaptacji i nowej aranżacji wnętrz salonów telefonów komórkowych Plus GSM (rebranding salonów firmowych).nadzór inwestorski nad rebrandingiem sieci Plus GSM
Kolejnymi poważnymi firmami, które zweryfikowały w praktyce naszą działalność są banki: PKO BP, NORDEA SA, Bank Pocztowy, DNB Nord oraz BNP Paribas. Na ich zlecenie wykonujemy fotoinspekcje nieruchomości, inspekcje techniczne i kontrole inwestycji wykonywanych w ramach udzielonych kredytów inwestycyjnych. kontole inwestycji dla banków
W wyniku wygranego przetargu publicznego wykonaliśmy pełnobranżowy nadzór inwestorski (jako inspektor nadzoru inwestorskiego) przy budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Jastrząb koło Poraja. Oczyszczalnia ścieków o średniodobowym dopływie ścieków w wysokości 250 m3 wyposażona jest w budynek technologiczno-gospodarczy, reaktor biologiczny, przepompownię ścieków, stanowisko zlewcze ścieków dowożonych, drogi wewnętrzne i place manewrowe, a wartość nadzorowanych robót wyniosła 2.592.226,39 zł netto. Inwestycja ta otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007 - 2013.nadzór inwestorski nad budową biologicznej oczyszczlni ścieków w Jastrząb  gmina Poraj
Przedszkole - to kolejny obiekt budowlany, dla którego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach wykonaliśmy pełnobranżowe nadzory inwestorskie (jako inspektor nadzoru inwestorskiego). Powyższy budynek użyteczności publicznej zlokalizowany w Sośnicowicach przy ul. Szprynek o powierzchni ok. 880 m2 wykonywany był w technologii tradycyjnej, z kotłownią olejową oraz wentylacją mechaniczną, z instalacjami elektrycznymi i teletechnicznymi, z pełnym zagospodarowaniem terenu (drogi, parkingi, place zabaw, tereny zielone). Projekt o wartości ok. 3,7 mln zł.przedszkole w Sośnicowicach - inspektor nadzoru inwestorskiego
Jako Inżynier Kontraktu (Project Manager, Kierownik Projektu) wykonaliśmy pełnobranżowy nadzór inwestorski (jako inspektor nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach) przy budowie Hali Produkcyjno - Magazynowej wraz z budynkiem socjalno - biurowym o łącznej powierzchni 3.348 m2 i kubaturze ok. 28.000 m3 w Wodzisławiu Śląskim. Hala wykonana została w konstrukcji mieszanej (słupy żelbetowe prefabrykowane oraz konstrukcji dachu z drewna klejonego o rozpiętości 40 m). Projekt o wartości ponad 8 mln zł. Obiekt został odebrany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim (PINB Wodzisław Śląski).nadzór inwestorski nad budową hali produkcyjno - magazynowej wraz z budynkiem socjalno - biurowym w Wodzisławiu Śląskim
Wykonaliśmy pełnobranżowy nadzór inwestorski (pełniliśmy funkcję jako inspektor nadzoru inwestorskiego) przy budowie Oczyszczalni Ścieków dla firmy Ekoland Sp. z o.o. (grupa MASPEX, Tymbark) w Tychach przy ul. Strefowej 2 o średniodobowym dopływie ścieków na poziomie 3.000 m3/d, wraz z produkcją biogazu (wykonaniem instalacji biogazu, sieci biogazu, stacji odsiarczania, modernizacji istniejącej kotłowni) przepompownią, siecią parową oraz sieciami kanalizacyjnymi. Projekt współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt o wartości ponad 33 mln zł. Obiekt został odebrany przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach (PINB Tychy).oczyszczalnia ścieków firmy Ekoland - nadzory inwestorskie
Wykonaliśmy nadzór budowlany nad realizacją Hali Magazynowo - Produkcyjnej (7100 m2) wraz z budynkiem socjalno - biurowym (850 m2), budynkiem kotłowni (400 kW) oraz instalacjami wewnętrznymi, sieciami i przyłączami, przekładką wodociągu magistralnego fi1000, parkingami dla Śląskiego Parku Przemysłowego w Rudzie Śląskiej. Projekt współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obiekt powstał na zrekultywowanym terenie na nasypie wykonanym z łupków przywęglowych o miąższości dochodzącej do 20 m. Projekt o wartości ponad 19 mln zł.hala produkcyjno magazynowa w Rudzie Śląskiej - nadzór budowlany, kierownik budowy
Wykonaliśmy pełnobranżowy nadzór inwestorski (jako inspektor nadzoru inwestorskiego) przy robotach związanych z remontem drogi w Sopotni Małej o długości ponad 2300 m.
Więcej obiektów, dla których wykonaliśmy Nadzór Inwestorski, Nadzór Budowlany, Zastępstwo Inwestycyjne znajdziesz w zakładce nadzory budowlane.
remont drogi w sopotni małej - inspektor nadzoru
Po zakończeniu prowadzonej przez nas jako Kierownik Kontraktu, Inwestor Zastępczy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego budowy i wydaniu przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie jesteśmy w stanie dalej opiekować się wybudowanym obiektem. W tym celu przeprowadzamy przeglądy techniczne budynków i prowadzimy Książkę Obiektu Budowlanego (KOB) zgodnie z wytycznymi wskazanymi w Prawie Budowlanym.
Obok przedstawiamy przykładowy obiekt, dla którego przeprowadzamy przegląd techniczny i prowadzimy KOB. Jeśli chcą uzyskać Państwo więcej informacji i wykonać przegląd budowlany budynku kliknij na zakładkę przeglądy techniczne.
budynek użyteczności publicznej (biurowy) - przegląd techniczny
Jako jedna z pierwszych i nielicznych firm w Polsce wykonujemy świadectwa energetyczne już od pierwszego dnia od wprowadzenia konieczności ich posiadania, czyli od 02.01.2009 r. Dzieki zdobyciu przez ten czas olbrzymiego doświadczenia, rzetelności i solidności w działaniu, referencji, zaufała nam jedna z największych firm budowlanych w Polsce i dzięki temu naszą ponad roczną działalność w tym zakresie 02.01.2010 r. mogliśmy uczcić przekazaniem świadectwa energetycznego obiektu handlowo - rozrywkowego "Galeria Jastrzębie". Dzięki wzmożonej pracy audytorów energetycznych dla powyższego budynku o powierzchni 16.686 m2 i kubaturze ok. 45.000 m3 zostało w ekspresowym tempie przygotowane świadectwo energetyczne. Jeśli chcesz zobaczyć inne wykonane przez nas certyfikaty energetyczne kliknij na zakładkę świadectwa energetyczne.galeria handlowa Jastrzębie - świadectwo energetyczne
Wykonaliśmy pełnobranżowy nadzór inwestorski (jako inspektor nadzoru inwestorskiego) przy budowie budynku użyteczności publicznej (Szatni przy boisku sportowym) w Łanach Wielkich. Budynek wykonany został w technologii tradycyjnej.
Więcej obiektów, dla których pełniliśmy funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inżyniera Kontraktu, Inwestora Zastępczego znajdziesz w zakładce nadzory inwestorskie.
szatnia przy boisku sportowym - nadzór inwestorski 
Inwestor Zastępczy

Nadzór Inwestorski

Nadzór BudowlanyInżynier KontraktuDoradztwo InwestycyjnePrzegląd BudowlanyŚwiadectwa EnergetyczneKontakt i dojazd

| Nadzór budowlany| Nadzór inwestorski| Przegląd techniczny budynków| Inwestorstwo zastępcze| Świadectwa energetyczne| Nadzory budowlane| Nadzory inwestorskie| Książka obiektu budowlanego| Zastępstwo inwestycyjne| Certyfikaty energetyczne| Kontrola inwestycji| Charakterystyka energetyczna| Project monitor|